Algemene voorwaarden

De reizen op Preisdaler.nl worden u aangeboden door Reisbureau Friesland. Reisbureau Friesland is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Daarnaast is Reisbureau Friesland lid van de SGR.  De algemene voorwaarden van Preisdaler.nl zijn van toepassing voor boekingen gemaakt vanaf 01 april 2017.

Wij raden u aan goed verzekerd op reis te gaan. Desgewenst kunt u via onze bemiddeling een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten.

 

1. Welke voorwaarden zijn van toepassing

1.1. Preisdaler.nl bemiddelt in reizen van andere (ANVR) reisorganisaties.  Op deze reizen zijn naast de Bijzondere Voorwaarden van de desbetreffende reisorganisatie, de Algemene Voorwaarden van Preisdaler.nl en de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. De ANVR reisvoorwaarden kunt u nalezen op  www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

 

1.2. Preisdaler bemiddelt in reizen of losse reisdiensten van organisaties die niet zijn aangesloten bij de ANVR. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen. De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. Op onze dienstverlening zijn naast de Algemene Voorwaarden van Preisdaler.nl en de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze nalezen op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

 

1.3. Preisdaler biedt Dynamische reizen aan op eigen naam. Op deze reizen zijn de Algemene Voorwaarden van Preisdaler.nl en de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. De ANVR reisvoorwaarden kunt u nalezen op  www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

 

2. U gaat akkoord met de voorwaarden

Van de reizen op Preisdaler.nl kan slechts gebruik worden gemaakt door klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden hebben aanvaard door het desbetreffende vakje aan te klikken Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces.

 

3. Uw boeking is definitief

Boekingen die via het internet gemaakt worden zijn definitief. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die  via Preisdaler.nl geboekt worden. Een boeking op aanvraag beschouwt Preisdaler.nl ook als een definitieve boeking.

 

4. U bent (financieel) aansprakelijk

4.1. De klant is (financieel) aansprakelijk voor de activiteiten op Preisdaler.nl, met inbegrip van mogelijk gebruik van zijn/haar klantnaam en wachtwoord.

4.2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Preisdaler.nl aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

4.3. Door het aangaan van de reisovereenkomst verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.

 

5. U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie

Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, maar ook andere eigenschappen die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en al voor de reiziger.

 

6. Betaling van de reis

6.1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatieverschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt. De aanbetaling wordt vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten reis- en/ of annuleringsverzekering.

6.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Preisdaler.nl (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

6.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet meteen  de gehele reissom worden voldaan.

6.4. De reiziger die niet optijd aan de betalingsverplichting aan Preisdaler.nl heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien dient hij de door Preisdaler.nl gemaakte incassokosten te vergoeden.

 

7. U wijzigt de reis

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger om wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van het reeds betaalde geld voldoet. Bovendien dient hij wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te betalen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij.  Voor het segment verblijf zullen wijzigingen tot 28 kalenderdagen voor vertrek, indien mogelijk, worden gehonoreerd. Per wijziging wordt € 27,-  in rekening gebracht. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn.

 

8.  U annuleert de reis

8.1. Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom.

        Bij annulering vanaf 42ste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek  75% van de reissom.

        Bij annulering vanaf de 15de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek 90% van de reissom.

        Bij annulering vanaf de 8ste dag voor vertrek tot de dag van vertrek of later 100%  van de reissom.

8.2. Bij annulering van losse vliegtickets zullen de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij worden gehanteerd.

8.3. Annuleringen kunnen alleen door de hoofdaanmelder en per e-mail aan info@preisdaler.nl worden doorgegeven. Annuleringen die buiten kantooruren ontvangen worden, worden geacht de eerstvolgende werkdag te zijn gedaan.

 

9. Welke reisdocumenten en/of visa heeft u nodig

Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. U moet daarom altijd een geldig reisdocument hebben. U bent zelf aansprakelijk voor de juiste reisdocumenten. Voor sommige landen moet het reisdocument nog een aantal maanden geldig zijn na terugkomst in Nederland of is een visum noodzakelijk.  Voor de meest actuele informatie over visa en reisdocumenten raadpleeg altijd de website van CIBTvisas.  Deze organisatie kan ook helpen bij het aanvragen van een visum. Reist u met minderjarige kinderen dan kunnen er aanvullende eisen zijn.

De informatie op de boekingsbevestiging van Preisdaler.nl is  ter indicatie en uitsluitend gericht op Nederlandse staatsburgers.  Preisdaler.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor douane-regelgeving.

 

10. Informeer of u vaccinaties nodig heeft

Voor mogelijke - verplichte - vaccinaties moet u zich ruim voor vertrek wenden tot de huisarts en/of GGD. Consequenties van het niet naleven van medische voorschriften,  zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

 

11. Vliegtickets en accommodatievoucher bij eigen reizen van Preisdaler.nl

De reiziger ontvangt geen vliegticket en dient zelf de vluchtgegevens te controleren op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij via het PNR ticketnummer dat op de Preisdaler.nl boekingsbevestiging staat. Met dit PNR ticketnummer kan de reiziger (na volledige betaling) inchecken bij de luchtvaartmaatschappij. Bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen is de reiziger verplicht vooraf in te checken. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger ontvangt geen accommodatievoucher. Met het reserveringsnummer, dat op de Preisdaler.nl boekingsbevestiging staat kan de reiziger inchecken bij de accommodatie.

 

12. Shuttlevervoer naar en van de accommodatie bij eigen reizen van Preisdaler.nl

Heeft u een strandbestemming met shuttlevervoer dan staat dit op onze bevestiging vermeld. Voor vertrek ontvangt u een aparte mail met daarin de voucher voor de shuttle.  Volg de instructies die op de voucher staan op. Bewaar de voucher zorgvuldig en toon deze als daarom gevraagd wordt. De reistijd van de shuttle is afhankelijk van het aantal uitstappende passagiers en de ligging van de accommodatie. Het is niet altijd mogelijk (verkeersituatie/ligging) u direct voor de deur van uw accommodatie af te zetten. In dat geval zult u een stukje met de bagage moeten lopen. De shuttle heeft een frequentie van eenmaal per uur, dit kan door drukte op de weg soms iets uitlopen.

 

13. Verplicht Inchecken

Bij sommige luchtvaartmaatschappijen bent u verplicht vooraf in te checken. Vooraf inchecken is kosteloos. Luchtvaartmaatschappijen die vooraf inchecken verplicht stellen rekenen hoge kosten voor het inchecken op de luchthaven. U kunt dit opzoeken op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

 

14. Ruimbagage niet inbegrepen

De reizen van Preisdaler.nl zijn standaard zonder ruimbagage. Tenzij anders aangegeven op uw boekingsbevestiging. Wilt u wel ruimbagage meenemen dan kunt u dit zelf bijboeken via de website van uw  luchtvaartmaatschappij. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze kosten rekent u direct af met de luchtvaartmaatschappij. Vooraf online bagage bijboeken is altijd goedkoper dan dit pas op de luchthaven te doen.

 

15. Regels handbagage

De regels voor cabinebagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Voorkom teleurstelling en controleer vooraf bij uw luchtvaartmaatschappij wat de regels zijn.

 

16. Vliegtijden en reisduur                          

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt , met ongunstige vluchttijden, maar 6 dagen op de bestemming is. De bij boeking doorgegeven tijden zijn altijd onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De terugreistijd kan zich ook tijdens het verblijf nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de terugvlucht informatie  een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij  Preisdaler.nl op  +31 - 857 607 838. Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor het vervoer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaardt Preisdaler.nl daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

 

17. Preferenties bij eigen reizen van Preisdaler.nl

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door Preisdaler.nl nooit gegarandeerd.

 

18. Medische essenties bij eigen reizen van Preisdaler.nl

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren om hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

 

19. Baby en peuterbedjes

Indien u met een baby reist kunnen wij proberen een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Omdat het aantal bedjes beperkt is kunnen wij het babybedje niet garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat peuter- en babybedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het bedje moeten altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer worden betaald.

 

20. Opening van faciliteiten

De opening van faciliteiten is afhankelijk van het seizoen en de bezetting. De hotelier heeft naar eigen inzicht het recht om bepaalde niet essentiële faciliteiten (ook tijdens uw verblijf) te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een buitenbad, buitenrestaurant of buitenbar als de temperatuur laag is of een verwarmd binnenbad in de warmere maanden. Bij een lage bezetting zal de hotelier er ook vaak voor kiezen, mede om de kwaliteit te handhaven, om de service van restaurant en bar te centreren. Waterglijbanen kosten zeer veel energie en zijn daarom in veel hotels alleen in de warmere maanden en op gezette tijdstippen open. Onvoorzien en noodzakelijk onderhoud kan er ook toe leiden dat faciliteiten tijdelijk gesloten zijn. Restitutie of een vorm van restitutie op deze gronden is niet mogelijk.

 

21. In- en uitchecken hotel en appartement

Hotelkamers kunt u tussen 13.00 en 15.00 uur betrekken. De kamer moet u over het algemeen voor 12.00 uur verlaten op de dag van vertrek. Appartementen kunt u, in verband met de schoonmaak, over het algemeen pas in gebruik nemen vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek moet u het appartement meestal voor 10.00 uur verlaten. Komt u buiten kantoortijden aan in uw appartement of komt u in het weekend aan. Dan is er in sommige gevallen sprake van een sleuteladres. U moet de sleutel dan op een ander adres ophalen. Neem voorafgaand aan uw vakantie contact op met Preisdaler.nl. Het serviceteam van Preisdaler.nl informeert u over het adres waar u de sleutel kunt ophalen.

 

22. Verzorging in uw accommodatie

Indien u een accommodatie op basis van logies/ontbijt geboekt heeft dan kunt u pas op de dag na aankomst gebruik maken van het ontbijt. Bij een accommodatie op basis van half pension is de eerste maaltijd die u kunt gebruiken het diner op de dag van aankomst. Bij All Inclusive accommodaties kunt u direct na inchecken gebruik maken van de maaltijden. Een eventuele gemiste verzorging door een late aankomst of een vroeg vertrek wordt niet gerestitueerd.

 

23. Borgsom

De hoogte van de borgsom is afhankelijk van het type appartement of vakantiehuisje. Bij jongeren komt het voor dat er een hogere borgsom betaald moet worden of dat de borg tijdens het verblijf verhoogd wordt. Als u weigert de borg of de tussentijdse borgverhoging te betalen dan dit leiden tot een gedwongen vertrek uit de accommodatie. De borg geldt als garantie voor eventuele schade aan de accommodatie of de inhoud hiervan. De borg krijgt u weer terug na controle van uw accommodatie. De afhandeling van de borg is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer.

 

24. Eindschoonmaak – toeslag handdoeken en beddengoed in appartement en vakantiehuisje

De eindschoonmaak is niet altijd inbegrepen. Hier kunnen ter plaatse dus extra kosten voor berekend worden. Voor beddengoed en handdoeken kan lokaal een kleine toeslag per persoon per dag in rekening gebracht worden.  

 

25. Reisleiding en service ter plaatse bij eigen reizen van Preisdaler.nl

Er is geen reisleiding op uw bestemming. Als u tegen een probleem aanloopt met betrekking tot de reis (vlucht, shuttle, accommodatie) meld dit dan direct aan Preisdaler.nl per telefoon op +31 - 857 607 838 of mail ons via info@preisdaler.nl. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar.

 

26. Klachten

26.1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij Preisdaler.nl via info@preisdaler.nl.

26.2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.

26.3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Preisdaler.nl niet in behandeling genomen.

26.4. Preisdaler.nl zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

26.5. Indien de klant niet aan de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 25 heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen